Jaká bude finální podoba bydlení ve Staré Tenici? Více napoví hmotová studie

17.5.2019

Společnost ST Development zdárně zahájila přípravy projektu ve Staré Tenici, aby ze současné ubytovny a jejího okolí vybudovala atraktivní místo pro bydlení. Jedná se o záměr, kdy se takřka po třiceti letech neměnného stavu změní současná lokalita k lepšímu. Počínaje letošním rokem již probíhají avizované přípravy na tento projekt. Rekonstrukce dvou panelových domů je naplánována již na příští rok.

Modernizace celé této lokality bude mít také pozitivní  dopady na stávající obyvatele a to nejen v podobě zlepšení parkovací situace a využití zeleně, ale i v podobě růstu hodnoty nemovitostí v této lokalitě.

“Lokalitu Stará Tenice aktuálně řešíme hmotovou studií, ta se zaměřuje na rekonstrukci stávajícího objektu ubytovny, přístavbu projektu rezidence Kotelna, parkoviště pro ubytovnu, Akropolis a nové bytové domy. Tato rezidence se skládá z dvou bytových domů čímž vznikne prostor pro nové atraktivní bydlení,"  vysvětluje jednatel společnosti ST development Petr Kvapil.


“Věžatý” a “Kulatý” dům

Navržený komplex tří domů modernizuje a omlazuje lokalitu, když se k renovované ubytovně přistaví dva domy, které jsou pojmenovány jako“Věžatý” a “Kulatý” dům. “Tři domy jsou propojeny a zároveň spojeny komunikačním traktem v jeden funkční celek, vybavený třemi novými vstupy, uvnitř se širokým schodištěm, prostornými podestami a dvěma luxusními prosklenými panoramatickými výtahy, které zajíždějí až do podzemních garáží. Věžatý dům je osmipatrovým domem čtvercového půdorysu se svislými designovými šedými liniemi a luxusními vnořenými prostornými lodžiemi, přináležející ke každému pokoji bytů. Kulatý dům je kosodélníkového průmětu a je  rozsáhlejším domem komplexu, s designovými vodorovnými šedými liniemi širokých teras s přístupem z každého pokoje bytu. Oba nové domy disponují mimořádně rozsáhlým efektním moderním prosklením. Zelená střecha, jímající dešťovou vodu s Rozchodníky a bylinkami je doplněna o panely fotovoltaické elektrárny, která bude zásobovat společný odběr komplexu našich budov.” vysvětluje autor studie RNDr. Petr Kvapil. 

Parkování: Rozšíření stávajícího parkoviště, v plánu je podzemní parkování a také parkovací dům

V plánu je smělý záměr, jak vyřešit parkování v celé lokalitě. To je v současnosti nevyhovující a aktuálně se zde obtížně hledá volné místo pro zaparkování. “Hledáme nejefektivnější řešení, které by odlehčilo celé lokalitě. Před ubytovnou připravujeme koncepci nového parkoviště, abychom zvýšili jeho kapacitu a  současně tak splňovali stávající normy. Spolu s dalšími navrženými parkovacími zónami tedy přinášíme do lokality celých 220 nových moderních krytých, či venkovních parkovacích míst oproti původním asi 80ti.
Novinkou je podzemní parkování pod přístavbou nové rezidence Kotelna. Podzemní garážová parkovací stání, umístěná pod spojeným traktem obou přistavovaných domů, budou ve svém počtu 38mi pozic nepochybně vyhovovat potřebám rezidentů nových domů. Rovnou také uvažujeme o dvou nebo třípatrovém parkovacím domě, podmínky jeho správy a užívání dojednáváme s městem Uherské Hradiště,”
říká Petr Kvapil.

Mnoho nových služeb: kavárna i fitness centrum

Celá koncepce zohledňuje taktéž zkvalitnění životní úrovně všem obyvatelům lokality. Za tímto účelem vznikne pro rezidenty, návštěvníky, ale také ostatní obyvatele lokality komerční přízemní patro.

První patro nové výstavby jsme vyhradili poskytovatelům služeb. Rádi bychom zde nabídli služby jako jsou kavárna, cukrárna, pekařství, restaurace. Z hlediska služeb pečující o zevnějšek by se jednalo o kadeřnictví, manikůru a pedikůru, fitness centrum. Především v letních měsících návštěvníci ocení “piazza” terasu s kašnou a venkovní kavárenskou zahrádku,” doplňuje Petr Kvapil.

Více zeleně a dostupných služeb

Díky koncepci nového parkování vzniká ze strany společnosti ST development snaha o vytvoření souvislých ploch zeleně. Prostor pro zlepšení současného stavu, který by celkově zlepšil atraktivitu dané lokality, je značný. “Současný stav v daném místě rozhodně neodpovídá našim představám. Je zde řada neudržovaných chodníků, rozbitých cest, nevyužitých betonových ploch, které celkově hyzdí celé okolí. Naše koncepce souvislých ploch zeleně změní tuto lokalitu takřka k nepoznání, může až zdvojnásobit funkční dojem v lokalitě oproti současnému stavu. Rádi bychom vytvořili celistvé plochy zeleně, kde mohou lidé trávit svůj volný čas. Na tomto řešení nadále spolupracujeme s městem Uherské Hradiště,” říká Petr Kvapil. ​

autor článku: AK