"Kdy už budeme konečně bydlet?," ptají se desítky zájemců o nové bydlení projektu Rezidence Kotelna v Uherském Hradišti.

5.3.2021

Zájemci o nové bydlení zatím marně čekají na upřesnění termínu zahájení plánované výstavby ve Starých Tenicích, části Uherského Hradiště. "Bydlet v Uherském Hradišti nebo si hledat bydlení úplně jinde," to je jeden z dotazů, které si pokládá většina zájemců o bydlení na projektu s názvem Rezidence Kotelna.

"Mohu potvrdit, že o byty v projektu Rezidence Kotelna evidujeme enormní zájem. Máme zájemce na téměř všech 78 připravovaných bytů. Přitom nabídku na tyto byty jsme nikde neinzerovali a ani veřejně nenabízeli. Zájemci se nám naopak průběžně ozývali sami. Bohužel stále nejsme schopni upřesnit termín zahájení výstavby. Budoucím klientům chceme na rovinu sdělit, kdy se předběžně budou moci nastěhovat. Řadu ze zájemců o nové bydlení tvoří mladé rodiny, informace o termínu stěhování je pro ně stěžejní," říká jednatel společnosti ST development Petr Kvapil.

Názory tamních obyvatel byly opakovaně vyslyšeny, ale na zájemce o nové bydlení se prozatím nedostalo

Za posledních několik měsíců učinila společnost ST development  řadu dílčích kroků k co nejbližšímu termínu zahájení výstavby. "V prosinci loňského roku jsme jednali se starostou Stanislavem Blahou, zástupci z odboru správy majetku města a hlavním architektem Alešem Holým. Výstupem jednání bylo několik nových úprav, které jsou po nás ze strany města požadovány. K těmto úpravám jsme přistupovali stejně svědomitě tak jako tomu bylo na základě předchozích podnětů. Jednalo se o veřejné jednání s občany u kulatého stolustejně tak jsme vloni reagovali na podněty v rámci občanské petice. Po třetí tak dojde k úpravám studie, v mnohém se paradoxně vracíme na začátek původních návrhů.

Mrzí mě, že se nikdo nezabývá těmi občany, kteří zde chtějí bydlet. Považoval bych za rozumné, aby také jejich názory byly vyslyšeny. Právě těmto občanům bych rád sdělil, kdy mohou s novým bydlením počítat," říká jednatel společnosti ST development Petr Kvapil.

Dosavadní postup je pro část občanů nespravedlivý

Nabízí se tedy otázka kam by současné kroky v rámci uspořádaní dalšího setkání s občany u kulatého stolu vedly. To by navazovalo na loňské setkání. "Byl jsem potěšen úrovní setkání s občany u kulatého stolu, pan starosta Blaha moderoval celou debatu velmi věcně a my jsme dostali prostor zodpovědět všechny dotazy občanů. Byl jsem spokojen s tím, že nám bylo umožněno věcně vysvětlit, co zamýšlíme. Nyní však konstatuji, že jsme se v rámci tohoto setkání doposud nikam neposunuli, ač se snažíme udělat maximum pro to, abychom vyhověli všem stranám od našich zájemců, vedení města Uherské Hradiště až po stávající obyvatele" ​​​​​​​ říká Petr Kvapil. 

Zájemci chtějí znát konečné rozhodnutí a nečekat s rukama v klíně

Ze strany  zájemců o nové bydlení tak stále nezbývá na nic jiného než čekat. "S občany ze Staré Tenice se společně shodujeme na tom, že si tato část města zaslouží  komplexní revitalizaci pro potřeby bydlení 21.století. Současnost přináší nové zátěže a každá lokalita se musí řešit komplexně jako celek. Naší vizí je však chovat se k této lokalitě s péčí řádného hospodáře. Chceme investovat do chodníků, zeleně a parkování. Vzniknou zde prostory pro služby typu manikúra, pedikúra, kadeřnictví nebo kavárna či fitness centrum. Toto řešení pomůže obyvatelům, nájemníkům, stávající zástavbě, ale i také městu Uherské Hradiště. Tato opatření povedou k navýšení hodnoty stávajících nemovitostí. Tak či tak čeká obyvatele sídlišť doba, kdy v rámci rekonstrukcí budov budou muset řešit i parkování, chodníky a zeleň. Je to z důvodu změn norem a požadavků, ale také například kvůli množství pořizovaných a provozovaných vozů, utvářejících zatížení pro všechny lokality, ne jen pro ty nově budované​​​​​​​," uzavírá Petr Kvapil. 

autor článku: DN