Pomocná ruka centru Akropolis. Částka podpory přesáhne milion korun.

26.8.2020

Když společnost ST development s.r.o. zakoupila v roce 2019 budovu se sídlem centra Akropolis, zavázala se, že na dobu určitou pomůže s pokrytím nákladů tomuto spolku. A to do chvíle než dojde k odprodeji městu Uherského Hradiště.

"Když jsme tuto budovu k odprodeji od Zlínského kraje zakoupili, tak jsme se panu hejtmanovi Jiřímu Čunkovi zavázali, že zapsanému spolku centru Akropolis poskytneme zvýhodněný nájem v minimální době trvání 9 měsíců a dle dohody následně poskytneme tuto budou k odprodeji městu Uherské Hradiště," vyjádřil se k tomuto tématu jednatel společnosti ST development Petr Kvapil.

V tuto chvíli dosáhla slibovaná podpora 9 měsíců na dvojnásobek. "V rámci pronájmu 1065m2 požadujeme od spolku měsíční nájemné  21 tisíc korun. Je třeba říci, že tato částka nepokrývá ani provozní náklady. Tržní nájemné v tomto rozsahu by odpovídalo částce 80 tisíc korun za měsíc," doplňuje Petr Kvapil. Za rok a půl převyšuje tato podpora od společnosti ST development s.r.o. částku jeden milion korun.

V současné situaci bude tato podpora pokračovat. S největší pravděpodobností se však jedná o dočasné řešení. "S naší podporou může centrum Akropolis  určitě počítat do konce kalendářního roku," uzavírá Petr Kvapil.

Centrum Akropolis je součástí komplexního plánu společnosti ST development s.r.o., jak v této lokalitě zachovat služby pro veřejnost a zároveň je rozšířit o další a celkově tak přispět zkvalitnění životní úrovně v této lokalitě.  

autor článku: MK