Projekty Nová Tenice a přístavba Rezidence Kotelna jsou dva separátní projekty, které však dávají smysl jako celek. Přispějí všem.

19.8.2019

Společnost ST development nadále separátně pokračuje na svých dvou velkých projektech v lokalitě Stará Tenice. Tím prvním je projekt Nová Tenice, zaměřující se na rekonstrukci ubytovny. Druhým projektem je přístavba Rezidence Kotelna. V současné době se chystá komplexní záměr s cílem zlepšit tuto lokalitu. Snahou společnosti ST Development je i zohlednit podněty, na které obyvatelé upozorňují a ty do projektu zapracovat.

Opravu ubytovny v lokalitě Stará Tenice řeší projekt s názvem Nová Tenice. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající ubytovny a  je určený pronájmům.  Druhým projektem, nezávisle řešeným na projektu Nová Tenice, je projekt s názvem  Rezidence Kotelna . Tento projekt je přístavbou, určený k prodeji bytových jednotek. O těchto projektech se můžete dozvědět více v následujícím článku.

Na tyto dva projekty navazuje záměr výstavby parkovacího domu, který by byl vhodným řešením současného nevyhovujícího stavu s parkováním. Parkovací dům byl měl svým záměrem vyústit ve zlepšenou parkovací situaci pro oba projekty. Pro Rezidenci Kotelnu jsou plánovány primárně parkovací stání pod domem a na venkovních stáních. Při stavbě parkovacího domu zůstane veřejný počet stání zachován, konkrétně se jedná o 33 garantovaných stání. Současné parkování obyvatel bohužel neodpovídá normám a je to palčivým problémem  také do budoucna. Proto je třeba jej aktivně řešit. 

"Pokud přistavíme parkovací dům, část tohoto domu bude určena k prodeji nebo k pronájmu parkovacích míst. Část, patrně vrchní patro, které je dle našeho návrhu otevřené, by zůstalo veřejné. To existující by bylo zachováno jako veřejné,  jen by bylo přesunuto výše. Přibyly by dvě patra parkovacích míst, které by se prodávaly nebo pronajímaly. Cena zatím není známa, protože je ještě zapotřebí vyřešit majetkoprávní vztahy s městem Uherské Hradiště. Stávající počet veřejných parkovacích stání, které nejsou zpoplatněny, bude stejný a tedy zachovaný,"​​ ​říká jednatel společnosti ST development Petr Kvapil.

Plánovaná výstavba parkovacího domu je jedním ze záměrů jak tuto lokalitu postupně zvelebovat. Společnost ST development bude investovat do opravy chodníků či vytvoření souvislých ploch zeleně. Celkově se tak jedná o záměr, jak chápat rekonstrukci pro potřeby 21.století. Tedy jako komplexní a plošný záměr s cílem nezaměřit se pouze na samotnou rekonstrukci, ale i samotné okolí. " Doba, kdy se za rekonstrukci považovala výměna oken, zateplení nebo výměna stupaček je už nenávratně pryč. Současnost přináší nové zátěže a každá lokalita se musí řešit komplexně jako celek. Skutečnost je taková, že  jsme jako společnost mohli po vzoru minulých let udělat pouhou rekonstrukci a na prostředí kolem nebrat ohledy. Naší vizí je však chovat se k této lokalitě s péčí řádného hospodáře. Proto se z ekonomického hlediska snažíme oba projekty vnímat jako jeden celek. Investovat budeme do chodníků, zeleně a parkování.  Vzniknou zde také služby jako je kavárna či fitness centrum. Toto řešení pomůže obyvatelům, nájemníkům, stávající zástavbě, ale i také městu Uherské Hradiště. Tato opatření povedou k navýšení hodnoty stávajících nemovitostí. Když by obyvatelé prodávali byt, tak je rozdíl, jestli je prodávaný někde, kde je všechno spraveno a kde lze zaparkovat nebo  jestli to vedle staré ubytovny.  Obyvatele sídlišť  čeká doba, kdy v rámci rekonstrukcí budov budou muset řešit i parkování, chodníky a zeleň. Je to z důvodu změn norem a požadavků, ale také například kvůli množství pořizovaných a provozovaných vozů, utvářejících zatížení pro všechny lokality, ne jen pro ty nově budované," říká jednatel společnosti ST development Petr Kvapil.

O zájmu zkvalitňovat prostředí lokality Staré Tenice svědčí také snaha  společnosti ST development  o otevřený a transparentní přístup."Na rozdíl od jiných jsme udělali nezvyklý krok, když jsme danou studii zveřejnili v předstihu s cílem získat zpětnou vazbu a reakce od veřejnosti. Ty jsou i negativní.  Na tomto podkladu se snažíme projekt upravit či řešit dopady, na které lidé upozorňují. Část připomínek je relevantních a za tuto zpětnou vazbu jsme moc rádi.  Například design se někomu líbit nemusí, protože se jedná o subjektivní záležitost. Avšak vše je koncipováno s ohledem na to, aby to nikoho neomezovalo a současně bylo vše podle norem. Snažíme se o co nejcitlivější začlenění. Je ještě čas  to zohlednit a prokonzultovat také s městem Uherské Hradiště. Dlouhodobě také pokračujeme v dialogu, který vedeme na našich Facebook stránkách,vysvětluje jednatel společnosti ST development Petr Kvapil.

O oba připravované projekty je z hlediska veřejnosti velký zájem. "Překvapil nás enormní zájem jak o byty, tak o parkovací stání. Hlásí se nám lidé, aniž bychom  zatím dávali cokoliv do prodeje, stále je to však z naší strany studie," doplňuje Petr Kvapil. 

autor článku: AD