Q.CITY - postupně reagujeme na vaše náměty. Vznikne více parkovacích stání či vyhrazené stání pro motorky.

25.10.2019

Projekt Q.CITY představuje moderní a ekologické bydlení ve spojení s přírodou. Současně se také jedná o "živý" projekt, flexibilně reagující na podněty svých klientů a tamních obyvatel. Proto se v současnosti připravuje několik zajímavých novinek.

Nová parkovací místa. Je také myšleno na motorky, skútry či kola.

Reagovat na podnětné připomínky a současně se snažit o zlepšování projektu v celém jeho průběhu - to jsou dvě základní vize, na kterých si společnost ST DEVELOPMENT dlouhodobě zakládá. A právě na základě nových podnětů od klientů společnosti a obyvatel z lokality sídliště Východ dojde k několika novinkám. "Mezi časté podněty od obyvatel Q.CITY patří preference pro více parkovacích stání. Dříve jsme informovali o tom, že tato parkovací místa přistavíme (odkaz na článek.). Současně však tato iniciativa nebyla v souladu s představou města Uh. Hradiště.  Zde panoval názor, že v lokalitě, kde jsme tyto pozemky měli (část jich také byla městských) je ze strany města požadavek na více zeleně v této lokalitě. Na základě tohoto podnětu jsme udělali revizi projektu zpevněných ploch a provedli změny tak, že se zde přidala 4 parkovací stání, aniž by došlo ke zmenšení ploch zeleně​​​​​​​," vysvětluje jednatel společnosti ST development Petr Kvapil.

V rámci této průběžné činnosti však také vznikne několik novinek. "Plánujeme vytvořit stání, které budou uzpůsobeny motorkám a skútrům. Jsme si vědomi toho, že motorek a skútrů přibývá a je škoda, když tyto dopravní prostředky zaberou běžnou parkovací plochu. Jedná se o koncept, který je v okrese Uherské Hradiště ojedinělý. Současně připravujeme veřejná stání pro kola. U vchodu bytových domů si tak budete moci kolo bez problémů zaparkovat," doplňuje k novinkám Petr Kvapil.

Potřeby obyvatel se přirozeně mění. Změny k nápravě však protahuje současná legislativa.

Jakékoliv podněty na změny jsou ze strany ST Development vítány, avšak zároveň je třeba říct, že řada těchto podnětů je determinována současnou legislativou. "Dlouhé povolování je důsledek současné legislativy, s tím jako developer nemůžeme prakticky nic udělat. Z hlediska povolování výstavby patří Česko mezi nejhorší země na světě. Lidé nevěří, že projekt zabere od začátku do konce více jak 5 let, takže si defacto kupují produkt, který byl ale naprojektován a vymyšlen před např. 5ti lety. Začíná to návrhem, ten se začne projektovat, připraví se, následují stanoviska a řešení majetkoprávních vztahů s městem. Právě toto je typický příklad Slunečních teras IIII. Bytový dům byl v územní studii připraven, projednán a schválen již před 4 lety. Nyní čekáme na změnu územního plánu. Už teď se tato změna protáhla o více jak rok​​​​​​​. A bytový dům už je přitom naprojektovaný, nachystaný a dokonce už na něj máme zájemce. Za dobu od  vytvoření záměru po jeho dokončení uběhne tak dlouhá doba, že se  mezitím změní preference obyvatel. Když jsme například před 8 lety kolaudovali Sluneční terasy I., tak tam nebyla žádná rezervovaná stání. Před 4 lety, kdy jsme končili Sluneční terasy II. a III. - v nabídce byla rezervováná stání a byl problém je doprodat, nyní je po rezervovaných stáních enormní poptávka.  Právě proto si stavíme na tom vézt s lidmi dialog a naslouchat jejich podnětům. Současně je však také důležité, aby současně měli porozumění pro takto zdlouhavý proces, který nejsme schopni ovlivnit," uzavírá současnou situaci Petr Kvapil.

autor článku: DA