Rezidence Kotelna přichází s komplexním řešením parkování pro obyvatele ve Staré Tenici

23.1.2020

Pro občany ve Staré Tenici bylo nejdiskutovanějším tématem loňského roku parkování. Společnost ST development přichází s novým řešením jak zajistit pro tuto lokalitu nové parkovací plochy. Připravované projekty Nová Tenice a přístavba Rezidence kotelna konstruktivně vyřeší dlouhodobě opomíjený problém nedostatku normovaných parkovacích stání. Záměrem společnosti ST development tak nadále zůstává komplexní řešení lokality Stará Tenice v podobě výstavby 2 bytových domů a revitalizace většiny této lokality.

"Na základě podnětů od obyvatel Staré Tenice bylo evidentní, že nejpalčivějším tématem této lokality je kvalita a dostatek parkovacích stání. Proto jsme k této problematice přistoupili velmi citlivě s  ohledem na potřeby stávajících obyvatel. Na tyto podněty reagujeme detailně rozpracovanou studií, zaměřenou na dostatek  normovaných parkovacích stání," ​říká jednatel společnosti ST development Petr Kvapil

Lokalita aktuálně nabízí 90 normovaných parkovacích stání, avšak aktuální počet zaparkovaných automobilů toto číslo významně převyšuje.

"Po vypracování analýzy jsme došli k závěru, že před ubytovnou a jejím okolí parkuje na zpevněných plochách přibližně 135 automobilů. Tento výpočet zahrnuje i místa,kde se parkovat nesmí jednak z bezpečnostních důvodů a také z důvodu norem. To znamená, že současné parkování některých řidičů není v pořádku. Situace, kdy současný stav přestane být tolerován, je pouze otázkou času. Pokud by například začalo hořet, hasiči by nebyli schopni účinného zásahu. Důsledky takto vzniklé situace by mohly být fatální," upozorňuje Petr Kvapil na současný stav parkovacích míst.


Pod pokličkou "parkovací" studie

135 parkovacích míst je výchozím bodem nově vzniklé parkovací studie. "Na základě tohoto faktu došlo k revizi celého projektu. Předělali jsme parkovací dům. Upravili jsme rozměry stání na takzvané minimální stání, které požaduje norma. Záměr byl vytvořit co nejvíce parkovacích míst. Došli jsme k závěru, že celkově jsme schopní vybudovat 250 stání. Projekt Rezidence Kotelna je schopen zlegalizovat všech aktuálně užívaných 135 parkovacích míst a současně zajistit potřebu parkovacích míst pro objekt Rezidence Kotelna. Chci zdůraznit, že je zde i rezerva parkovacích míst pro ostatní řidiče bez jakékoliv finanční účasti dalších stran," říká Petr Kvapil.

250 stání je rozděleno následovně

  • 132 stání v parkovacím domě (44 veřejných stání, 88 stání k prodeji)
  • 42 stání pod Rezidencí Kotelna (stání k prodeji)
  • 22 stání u Akropolisu (veřejná stání)
  • 54 stání u ubytovny (veřejná stání)

 Rezidence Kotelna vyžaduje podle propočtu parkovacích stání celkem 90 míst. Propočet 250 - 90 - 135 = 25 poukazuje na 25 dalších parkovacích stání, které stavíme navíc a tím pádem legalizujeme všechny parkovací plochy.

Novinky u Rezidence Kotelna

V rámci nového projektu Rezidence kotelna už jsou hotové půdorysy. Známy jsou také počty bytů. "Rezidence kotelna nabídne 78 bytů. V prvním patře je připravena také komerce, tedy zajištění kvalitních služeb. Podle našich propočtů bude bydlení určeno pro 156 lidí. Již jsou nakresleny jednotlivá patra a jednotlivé byty. Je to škála bytů od jednopokojových až po čtyrpokojové. Nachystaný je taktéž půdorys stavby a je hotové zkreslení projektu. V tuto chvíli nadále jednáme s městem Uh.Hradiště o schválení záměru. Byť jsme na začátku, již nyní jsme komplexně připraveni přejít k realizaci," doplňuje Petr Kvapil.

Příloha: Odstavná a parkovací stání, výpočet (dle ČSN 73 6110):

autor článku: AD