Sluneční terasy IIII: parkování v podzemí a další novinky

28.2.2019

V tomto roce společnost ST development pilně pracuje na přípravě stavby domu s názvem Sluneční terasy IIII na sídlišti Východ. Po jednáních s městem Uherské Hradiště u domu došlo k několika změnám, které se týkají především řešení parkování. Úpravy by měly přispět k většímu komfortu bydlení.

Město Uherské Hradiště bude do budoucna u všech nových bytových domů požadovat kromě navýšeného počtu parkovacích stání i část těchto parkovacích stání umístit pod dům či do přízemí, nebo například kryté stání pod úrovní terénu. Jedním z prvních bytových domů, kterých se toto opatření týká, jsou právě Sluneční terasy IIII.

„Rozhodli jsme se tuto situaci vyřešit tak, že Sluneční terasy IIII zvedneme o jedno patro. Zároveň ale budou částečně zakopané pod zemí, vzhledem k terénu a uliční čáře tak budou působit stejně jako ostatní domy tohoto projektu,“ vysvětluje jednatel společnosti ST development Petr Kvapil.

V části přízemí tak vznikne celkem 10 garážových stání - 3 dvougaráže a 4 jednogaráže se sklepními kójemi nebo stáním pro motorky. Další parkoviště se 14 krytými stáními vznikne mezi domy Sluneční terasy III a IIII. Bude zakopané 2 metry pod úrovní terénu tak, aby nijak neomezovalo hlukem, svícením a provozem majitele bytových jednotek Slunečních teras III.

„V této věci jsme samozřejmě komunikovali se společenstvím vlastníků i městem. Snažíme se plnit veškeré jejich požadavky,“ dodává Petr Kvapil.

Tím, že společnost umístí část parkovacích stání pod dům, splní též požadavek architekta města na dodržování pásu zeleně, který prochází celým sídlištěm Východ.

Přibude bytových jednotek

Změny spojené s krytým garážovým stáním se dotknou i dispozic domu, ovšem opět v dobrém. Lehce se pomění pouze první a druhé patro. V 1. patře vznikne jeden čtyřpokojový byt s předzahrádkou a o výměře téměř 120 m ², ve 2. patře pak budou k dispozici další čtyřpokojové byty s terasou a květníky. Rozložení a koncepce dvou- a třípokojových bytů ve zbytku domu zůstávají stejné.

„Nově bude mít dům 28 sklepních kójí, do kterých nejsou započítány ty, které postavíme v rámci garáží. Pro větší komfort plánujeme z garáží přístup přímo do společných prostor domu. Celkově se kvalita bydlení po připomínkách od města zvýší,“ vysvětluje Jan Barák, jednatel realitní kanceláře Sluneční reality, která bude mít prodej bytových jednotek ve Slunečních terasách IIII na starosti.

Celkem bytový dům Sluneční terasy IIII nabídne 29 nových bytů – o tři víc, než bylo původně plánováno –, a 42 parkovacích stání. Z nich bude 9 veřejných, které ST development odprodá městu za 1 000 korun, stejně jako nově vybudovanou komunikaci.

„V této souvislosti chci ale upozornit, že komunikace sice bude patřit městu, ale chodníky před domy budou náležet společenství vlastníků jednotek, a tak se budou muset starat o jejich údržbu,“ říká Petr Kvapil.

Zmíněné úpravy se nijak nedotknou harmonogramu stavby. V letošním roce chce ST development získat veškerá povolení a do konce roku Sluneční terasy IIII začít stavět.

autor článku: Petra Kučerová