Zazelenili jsme Východ

1.2.2018

Nestavíme jen domy, ale staráme se i o jejich okolí. Proto můžeme s hrdostí prohlásit, že jsme spolu s projektem Sluneční terasy zazelenili sídliště Východ. A u dalších projektů, například Q.City, tomu nebude jinak.

Při realizaci projektu Sluneční terasy jsme se postarali o zelenou plochu o rozloze zhruba 5 000 m², z toho více než 3 000 m² byly pozemky v našem vlastnictví a zbytek v majetku města Uherské Hradiště. „Po dohodě s městem jsme se rozhodli mu naše nově zelené pozemky odprodat za symbolických tisíc korun. S tím, že ještě v dalších dvou letech se o všech 5 000 m² budeme nadále starat, město bude pouze sekat trávník, teprve poté přejde i veškerá péče o zelené plochy do správy města,“ vysvětluje průběh realizace nové zeleně na Východě Petr Kvapil, jednatel společnosti ST development. Celkem se jednalo o 30 nově vysazených stromů, několik desítek keřů a samozřejmě trávník.

Vzhledem k už zmiňovanému tématu nedostatku parkovacích míst na sídlišti Východ se nabízí otázka, proč na tak velké ploše nevzniklo alespoň několik nových odstavných míst pro automobily. „Odpověď je jednoduchá. Samozřejmě jsme o tom vzhledem ke stávající situaci uvažovali, ovšem s tímto nápadem nesouhlasilo město Uherské Hradiště, a to ani na původně našich pozemcích. Město část pozemků, včetně těch v našem vlastnictví, určilo jako zelený pás a trvalo na zelené ploše namísto rozšíření parkovacích ploch,“ osvětluje Petr Kvapil s tím, že nebylo možné vybudovat parkování ani na zatravňovacích dlaždicích.

Starost o okolí bytových domů, které ST development staví, je jednou z priorit této developerské společnosti. Jak bude vypadat okolí projektu Q.City, s jehož výstavbou začne počátkem roku 2018, se můžete podívat zde.

autor článku: Petra Kučerová