Co všechno přineslo veřejné jednání u kulatého stolu?

29.6.2020

V pondělí (22.6.) proběhlo v prostorách KKUH veřejné projednání u kulatého stolu Rezidence kotelna. Společnost ST Development tak vyslyšela návrh od vedení města zúčastnit se formátu veřejné debaty. Při dvouhodinovém setkání se za účasti zástupců odborů a vedení města odpovídalo na četné dotazy od občanů.

"Budeme prezentovat náš záměr. Jedná se o výstavbu dvou bytových domů, parkovacího domu a revitalizace celé lokality Stará Tenice, která je návštěvníkům tohoto setkání určitě dobře známa," uvedl se na začátku veřejné debaty jednatel společnosti ST development Petr Kvapil. Následný průběh celého setkání považuje s odstupem týdne za velmi zdařilý. Moderování veřejného jednání se ujal starosta města pan Stanislav Blaha. "Jsem potěšen úrovní setkání, pan starosta Blaha moderoval celou debatu velmi věcně a my jsme dostali prostor zodpovědět všechny dotazy občanů. Jsem spokojen s tím, že nám bylo umožněno věcně vysvětlit, co zamýšlíme,doplnil Petr Kvapil.

Toto setkání doplnilo předchozí aktivity společnosti ST development, kdy formou článků a osobních setkání s občany vedlo řadu měsíců aktivní dialog nad svým záměrem. Tedy jak poskytnout nové bydlení a zároveň zrevitalizovat nevzhlednou lokalitu Staré Tenice. Ta si to po 40 letech neměnného stavu bezesporu zaslouží. 

A ještě jeden  postřeh z pondělního veřejného jednání. Dá se očekávat, že při současném nedostatku bytů budou podobné debaty občanů s vedením města a soukromými developery probíhat častěji a stanou se běžnou součástí  řešení bytové problematiky a povolování staveb.

Nad dotazy občanů

Je potřeba vyzdvihnout zájem občanů, kteří měli zpravidla věcné dotazy. Bohužel, některými dotazy se jinak plodná diskuze vracela do období loňského roku, kdy společnost ST Development představovala svůj záměr jako komplexní řešení celé lokality. "Projekt jsme koncipovali jako jeden celek, zahrnující rekonstrukci stávající ubytovny, přístavbu projektu s názvem Rezidence Kotelna a zároveň řešení situace s parkováním a celkové revitalizace této lokality.  Z naší strany však není reálné ustoupit z celé této koncepce," doplnil Petr Kvapil s tím, že očekával více dotazů, zaměřujících se na téma revitalizace lokality Staré Tenice. "Čtyřicet let nečinnosti v rámci revitalizace sídliště je přece skvělá příležitost jak vytvořit mnohem lepší podmínky všem občanům. Domníval jsem se, že občané budou na toto téma reagovat mnohem více. Za mě je to škoda," uvedl závěrem.

Konečné rozhodnutí je v rukou vedení města

Veřejné jednání u kulatého stolu tak završilo snahu ST development vyjít vstříc občanům této lokality, vylechnout si a trpělivě vysvětlit všechny jejich podněty. Záměr společnosti ST development tak zůstává zřejmý. Nyní záleží na vedení města Uherské Hradiště, zda-li tomuto projektu dá zelenou a začne se realizovat a nebo zda-li  tato lokalita zůstane v současné podobě. 


PŘÍLOHY: dosavadní aktivita ST development v lokalitě Stará Tenice


PŘÍLOHA: prezentace z veřejného jednání u kulatého stolu

autor článku: PR